-مشاوره بازرگاني
-ارائه اطلاعات عمومي بازار
-ارائه طرحهاي جامع جهت سرمايه گذاري و تجارت
-اجرا و كنترل طرح يا پروژه با مديريت قوي
-طراحي استراتژي بازاريابي دراز مدت و ارائه توصيه هاي لازم در ارتباط با كانالهاي مناسب توزيع ، جهت جا انداختن سريع ماركت تجاري شما ( در اذهان مصرف كنندگان ) در بازارهاي داخل و خارج كشور
-طراحي شعارهاي تبليغاتي Motto
-ارائه مشاوره لازم جهت ايجاد تغييرات لازم در كالا ، بسته بندي مربوطه ، معرفي كالا و نحوه ورود به بازار، فروش و شيوه هاي تداوم حضور در بازارهاي هدف
-شناسايي ، مصاحبه و انتخاب بهترين توزيع كننده ها براي سرعت دادن به بازاريابي و ورود كالاي شما به بازار و كمك به توسعه فروش در بازارهاي صادراتي
-انجام عمليات بازرگاني خارجي جهت واردات، توسط شرکاء حرفه اي ما در خارج از كشور
-اخذ نمايندگي از شركتهاي معتبر بين المللي
-انجام مذاكرات و پي گيري تا مرحله انعقاد قرار داد
-ارائه پيشنهاد در رابطه با شركاء داخلي و خارجي (ارائه ليسانس توليد ، همكاري و سرمايه گذاري مشترك) و انجام مذاكرات قرار داد هاي مربوطه