شرکای تجاری

شرکای تجاری داخلی و بین المللی، کلید موفقیت گروه ما محسوب می شوند.

ما تمامی تلاش خود را به کار می بندیم تا زیرساختها و تسهیلات لازم را برای موفقیت شرکتهای ایرانی در بازارهای جهانی فراهم نماییم و این مهم بدون پشتیبانی و همکاری شرکاء تجاری این گروه، میسر نخواهد شد.

شرکای این مجموعه متعهد به ارائه خدمات حرفه ای برای حفظ پرستیژ شرکتهای ایرانی در بازارهای بین الملل هستند و این عملکرد منجر به جذب و اعتقاد بیشتر مشتریان به مجموعه ما شده است.

بار دیگر از اعتماد، همراهی و حمایت همه همکاران، متخصصان و شرکتهای ایرانی کمال تشکر را داریم و همچنان با اشتیاق فراوان منتظر شنیدن اخبار موفقیت آمیز، فرصتهای جدید و بکر تجاری، قراردادهای بین المللی جدید و گسترش بازارهای صادراتی شرکای داخلی و بین المللی خود هستیم.

شرکای رسانه ای

شرکتهای بین المللی غذایی و مواد اولیه

مجریان نمایشگاههای بین المللی

صادرکنندگان ایرانی