trip

 

متاسفانه برخی از مدیران شرکتهای ایرانی،‌ موضوع صادرات را با فروش و درآمد زایی یکسان می دانند. فراموش نکنیم کالای تولید شده در هر جای جهان و با هر کیفیت تولیدی، مشتری خود را خواهد یافت و در نهایت به فروش خواهد رسید، لیکن صادرات، یک برنامه ریزی دراز مدت برای حضور و ماندگاری در بازارهای بین المللی است. 

یک صادرکننده موفق، بخش عمده ای از درآمد فروش محصولات خود در بازارهای بین الملل را صرف بازاریابی مجدد، حضور در نمایشگاههای جدید بازرگانی حرفه ای، ثبت برند خود در بازارهای هدف، تبلیغات موثر برای شناسایی بیشتر محصولات خود و حفظ مشتریان، خواهد نمود و بدون وجود تفکر صادراتی در مجموعه مدیران، نمی توان به صادرات فکر کرد.

خواست واقعی مدیران، برنامه ریزی سه ساله بازاریابی، تمرکز و ثبات تصمیم گیری، تحمل هزینه های بازاریابی، مدیریت موانع و مشکلات، آگاهی از قوانین بین المللی و پی گیری جزئیات ازآغاز تا پایان هر پروژه صادرات، از ویژگیهای مشخص یک سازمان با تفکر صادراتی است. البته برای مدیران موفق صادراتی، پایانی وجود ندارد، لیکن آغاز پروژه، شناسایی بازارهای هدف بر اساس طبیعت محصولات تولیدی است.

مدیریت یک تجارت، بخشهای مختلفی را شامل می شود و این گروه افتخار دارد تا در هر بخشی که مجموعه شما احساس نیاز نماید، شما را یاری نماید. 

اولین پله برای ورود به بازارهای جهانی، شرکت در نمایشگاههای معتبر بین المللی است و با توجه به عدم آشنایی اکثر مدیران با بازارهای جدید، مدیریت نمایشگاهی و ارائه توصیه های لازم جهت بهره گیری بهینه از هزینه های انجام شده، یکی از خدماتی است که مورد نیاز شرکتهای ایرانی است. 

شناسایی و دعوت از خریداران بزرگ منطقه، تبلیغات عمومی برای بازدید از غرفه های شرکتهای ایرانی، استفاده از امکانات خاص نمایشگاه در جهت برند سازی برندهای معتبر ایرانی در بازارهای منطقه ای، چاپ و توزیع کتابچه پاویون ایران در نقاط مختلف نمایشگاه و همراهی با شرکتهای ایرانی در مذاکرات مهم و جدی با مشتریان تا مرحله بسته شدن قرارداد و شروع یک همکاری مشترک، بخشی از خدمات مدیریتی این مجموعه است تا شرکتهای ایرانی حضور حرفه ای و مستمر در نمایشگاههای بین المللی را تجربه نمایند.