GULFOOD GREEN

Gulfood AgroTech 2024

۳ تا ۵ شهریور ۱۴۰۳ / ۲۴ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴

  مرکز همایشها و نمایشگاههای دبی

بزرگترین رویداد تخصصی معرفی صادرکنندگان محصولات کشاورزی

روشهای نوین توسعه پایدار سیستمهای غذایی

متمرکز بر ارگانیک بودن محصولات کشاورزی و حفظ امنیت غذایی

جدیدترین نوآوریها و تکنولوژیها برای تولید محصولات تازه و تجاری

جایگزینهای گیاهی و ارائه محصولات پیشرو

در منطقه خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا

GULFOOD GREEN

یک گردهم آیی ویژه که در آن غرفه داران می توانند در مورد چالش های آینده،

روشهای موثر فن آوری و تکنولوژی که تاثیر مثبتی بر آب و هوا داشته باشد، تغییر و بهبود در تغذیه

نوآوری های مختلف از لجستیک و زنجیره سرد و کسب و کار میوه و سبزیجات در بازارهای بین المللی

گفتگو، همفکری و تعامل نظر داشته باشند.

FOOD FOR FUTURE SUMMIT

سمپوزیومی بین المللی از رهبران صنایع غذایی و کشاورزی، وزرا، مدیران تصمیم گیرنده و نوآوران رویایی

جهت تعیین دستور کار برای آینده پایدار و مطمئن غذا، همسویی استراتژی هایی برای تضمین پایداری و

سبک زندگی سبزتر و غذای مقوی برای همه

INVESTOR LOUNGE

سالن سرمایه گذار، فرصتی ایده آل برای غرفه داران، صاحبان ایده های نوآورانه

 و سرمایه داران بخش خصوصی است تا با ارائه یک کسب و کار طراحی شده و منتخب

در جلسات حرفه ای از پیش برنامه ریزی شده، پروژه های تازه و قابل اعتماد را بررسی

 و حداکثر فرصتهای جدیدی را تجربه نمایند.

STARTUP INNOVATION PROGRAMM

شرکتهای استارت آپ و نوآور و انکوباتورها

فرصتهای جدیدی را به بازدیدکنندگان این رویداد ارائه خواهند داد

و خریداران محصولات کشاورزی را با دنیای مدرن آشنا خواهند نمود.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل کنید:

  تلفن: ۲۶۴۱۱۹۷۹ / فاکس: ۲۶۴۱۱۹۷۴

www.gulfoodgreen.com